- OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY OBCHODU -


PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU ZBOŽÍ

Vyzvednete-li si po telefonickém ověření objednávky zboží osobně ve firmě (ZES Brno, a. s.; Sladovnická 4; Brno 620 00), platí uvedená cena zboží.

V případě použití zásilkové služby bude účtován příplatek za dopravu
dle cen zásilkové služby.

Při nákupu zboží nad 10 000,- Kč nabízíme i osobní dovoz zboží.
Na veškeré podrobnosti je možné se domluvit při telefonickém ověření
objednávky.


OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY OBCHODU


1. PRODÁVAJÍCÍ

Galerie Chagall

ZES Brno, a.s.
Sladovnická 4
Brno 620 00

DIČ: CZ49969510

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2008 do doby vydání nových
obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím
kupujícímu, vzniká na vytvoření objednávky po internetu, telefonicky
nebo po osobní dohodě. Objednávka (nebo její část) je pokládána
za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek
smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje
zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu),
cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku jen v případě, že prodávající
nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené
objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou
tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména
v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání
zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním
zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná
doprava apod.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Bez udání důvodu, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se
výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato
situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího
za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil
již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena
zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000
(viz. další body). V souladu se zákonem č. 367/2000 odst. 6 máte
jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení
níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás písemně (stačí e-mailem),
že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky,
varibilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší
adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

- musí byt v původním nepoškozeném obalu
- nesmí být použité
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- s originálním dokladem o koupi

Zboží, prosíme, neposílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit,
jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám
zašleme dobropis. Po jeho podepsání a zaslání zpět na adresu prodejce
Vám zašleme poníze zpět na účet nebo složenkou.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek ve výši
20% kupní ceny objednaného zboží bez DPH v případě vyexpedování
zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní
smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy
v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského
zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku,
v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny
podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme
akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno
na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle
za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den
uschování.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti
produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co
nejkratším termínu, obvykle do 6-10 pracovních dnů od závazného
potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací
lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené
místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající
prostřednictvím České pošty (pokud není uvedeno jinak). Zásilka
se zbožím vždy obsahuje fakturu.
Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice.
Náklady na dopravu zboží a balné rozlišujeme podle zvoleného
způsobu. Cena je zobrazena při objednávání v nákupním košíku.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Zákazník je povinnen zkontrolovat při předání stav zboží. Pokud zboží
jeví viditelné známky poškození zákazník je oprávněn zboží nepřevzít.
Náhradu škody vzniklé poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky lze
přiznat jen za podmínky, že adresát (u vrácené zásilky odesílatel),
případně jiný příjemce zásilky reklamuje škodu při převzetí zásilky;
dodatečná reklamace může být výjimečně uplatněna nejpozději
následující pracovní den po dodání za současného splnění dalších
předpokladů podle poštovních podmínek pro základní poštovní služby.
Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit
přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

7. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní
služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data
chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu
subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním
a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených
podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky
bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem
(hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla
manipulace s daty.

8. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu
(zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné
zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto
dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost)
nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí
být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných
poplatků.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy
uzavírané mezi prodávajícím (Galerie Chagall, ZES Brno a.s., Sladovnická 4, Brno 620 00, DIČ: CZ49969510) a kupujícím.
Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická.
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě
uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními
občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní
nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání
registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů
prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě
zvláštní smlouvou sjednáno jinak. V závislosti na změně příslušných
právních norem, jakož i obchodní politice společnosti,
si prodávájící vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu
a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových
stránkách www.galerie-chagall.cz.


- zpět -

  
  • GALERIE CHAGALL
  • AUTOŘI
  • VÝSTAVA
  • PRODEJ
  • KONTAKT